1. õpiränne

Teema: Reaching, teaching and keeping learners Methods and approaches to reach and increase retention of at risk learner
Aeg: 6.-12.08.2016
Koht: Island 
Õpetaja: Ester Berg

Koolitusel osales 18 inimest 8 riigist, haridusastmetel lasteaiast kutsekoolini. Kogu koolitus oli üles ehitatud aktiivõppel - kõik teooria, meetodid ja võtted katsetati kohe koolitatavate peal ära. Iga päev tuli olla eri rollis (küsija, korraldaja, esitleja jne). Kaks koolitajat, kes kõik meie päevad sisustasid, oli suurepärased ja koolituse sisu väga huvitav. Kordagi ei hakanud igav, pidevalt pidi kaasa mõtlema, arutlema, ette kandma. Inglise keele areng (mis u 20 aasta taguselt roostes oli) sai kõvasti parendatud.
Käsitletavateks teemadeks olid: turvalise õppekeskkonna tagamine, suhtlemine grupis, klassi atmosfääri parendamine, ühisõppimine, mitmepalgeline klass (immigrandid).

Kindel plaan on hakata rakendama saadud teadmisi ja oskusi. Kolleegide palvel külastatakse lähetusel käinu tunde, kus saadud teadmisi ja õppematerjale demonstreeritakse.

Koolitusele minnes paluti teha oma riigi kaasava hariduse süsteemi tutvustav plakat. Koha peal sai tutvuda teiste riikide HEV õpilaste kaasamise süsteemidega ja jagada meie riigi oma. Nagu selgus, on kõikide riikide süsteemides tugevaid ja nõrku külgi ning tunded olid kolleegidel sarnaselt kahtlevad. Tore oli aga see, et koolitusel jäi koolitajate poolt kõlama edasi antud idee - kõike, mida me teile näitame ja õpetame ei ole selleks, et midagi kardinaalselt muuta, vaid selleks, et seda oma töös ära kasutades ellu jääda.
 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar