5. õpiränne

Teema: Using Technology in the Classroom
Aeg:16.-22.07.2017 Horvaatia, Split
Õpetaja: Mari Tõnisson

Esmalt planeeritud koolitus teemal Digital tools for students with special needs Itaalias, 12.-25.06.2017, sai ümber vahetatud seoses koolituse korraldaja ebakorrektse kirjavahetuse ja viimsele hetkele lükkamise tõttu.

Koolituse korraldajaks oli Maksima Training Centre, mille peamiseks tegevusalaks on Splitis võõrkeelte õpetamine nii lastele kui täiskasvanutele. Oma kursustel kasutavad nad aktiivselt ka IKT vahendeid.

Meie koolituse grupp koosnes kümnest õpetajast, kes olid pärit Poolast, Soomest, Hispaaniast, Iirimaalt ja Eestist, lisaks kolm vahetusüliõpilast Leedust, Poolast ja Brasiiliast.

Koolituse sisuks oli - kuidas klassiruumis efektiivselt IKT-d ära kasutada. Peamiseks koolituse meetodiks oli erinevate vahendite katsetamine, arutelud ja oma kooli kogemuste jagamine. Koolitus oli väga praktilist laadi - läbi sai katsetatud hulk vahendeid: Prezi, Office 365, PhET, Grade 5 Math, IXL, PosterMyWall, GoogleDrive, Publisher, Kizoa, Spiral, Emaze, Socrative, Kahoot, Edmodo, Khan Academy jne. Vaatmata sellele, et paljud käsitletavatest vahenditest olid tuttavad, sai koolitaja ja Euroopa kolleegidega arutledes uusi mõtteid ning ideid. Juttu oli erinevate riikide haridussüteemidest, IKT võimalustest, õpetajate valmisolekust IKT-d õppes rakendada, ümberpõõratud klassiruumist.

Peamiseks koolitajaks oli Spliti meditsiinikooli füüsikaõpetaja ja haridustehnoloog Ana Paradžik, kelle kool on Samsungi kool, mistõttu rakendavad nad IKT-d õppes väga palju. Koolitaja kooli eripärasks on see, et nad kasutavad õppes palju äppe ja neil on välja töötatud e-õppe süsteem saartel (Horvaatial on üle 1000 saare) elavatele õpilastele ja koolidele, kus pole piisavalt mõne aine õpetajaid

Üllatavalt palju oli juttu erivajadustega laste õppe toetamisest IKT võimalusi kasutades. Sain jagada meie riigi ja kooli kogemusi ning kuulda teiste riikide omi. Kuna peamiselt on Euroopas HEV õpilased kaasatud tavaõppesse, siis sain väga palju infot just kaasamise vallas ja eelkõige IKT kasutamise võtmes.

Kuna grupp oli väike, siis sai palju rääkida, mis arendas kõvasti minu inglise keele oskust. Koolitajana õppisin, kuidas lihtsast asjast pikalt ja haaravalt rääkida:-)

Koolituse üheks väärtuslikumaks osaks oli see, et sai kuulda palju huvitavat Euroopa kolleegidelt haridussüsteemide, kasutatavate meetodite, õppevara jm kohta. Juttu oli nii hästi toimimisest kui ka probleemidest.
Koolitusel Pappacallo Language School´i ruumides

Eesti haridussüsteemi ja oma kooli kohta ettekannet tegemas
Väljasõit Trogiri

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar