3. õpiränne

Teema: Inclusive Teaching - special needs and behavioral difficulties (Itaalia)
Aeg: 25.09.-01.10.2016 
Õpetaja: Helle Anijärv 

Kaasava hariduse koolitus toimus Itaalias Sardiinia saarel Algheros. Koolitusel osales viis õpetajat Slovakkiast, neli Itaaliast Algherost, neli Poolast, neli Taanist, kaks Horvaatiast, kaks Saksamaalt ja üks Eestist. Slovakkia korraldatud koolituse viisid läbi eripedagoogid Sally Farley Oxfordi ülikoolist Suurbritanniast ja Marie Delaney Corki ülikoolist Iirimaalt. 

Kaasava hariduse põhimõte on, et kõigil õppijatel on õigus saada haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele. Ükski laps pole oma olemuselt halb. Koolitusel selgitati ja analüüsiti, miks siiski mõni laps käitub halvasti, ei taha koolis käia ega õppida. Kõigil õppijatel on omad õigused, aga ka kohustused. Ja neist tuleb kõigil kinni pidada.

Peamine õppimisvorm meil oli aktiivõpe, kus pidime kõik pakutud meetodid ja ülesanded ise läbi tegema. Palju kasutati rühmatöid, rollimänge, simulatsioone. Hästi palju oli vaja suhelda, katsetada, ideid genereerida.

Väga oluline on lapsevanema osa. Õppija, lapsevanem ja õpetaja (kool) moodustavad ühise meeskonna, kelle koostööna saabki edukalt toimida kaasav haridus.
Suurim roll kaasavas hariduses on õpetajal. Seega on väga tähtis, et õpetaja end koolitaks, oleks empaatiline, tolerantne, toetav. Õpetaja õpetab, suunab, juhendab, hoolitseb. Samuti on väga tähtis, et õpetaja ka iseennast hoiaks ja oma tervise eest hoolitseks.

Peale pikka koolituspäeva anti meile veel kodutöid järgmiseks päevaks. Siiski oli meil ka natuke aega tutvuda imeilusa suvise ja sooja Alghero ning selle ümbrusega.
 
 Kool, kus õppisime - Liceo Scientifico Enrico Fermi

 Meie grupp

Üks rühmatöödest
Alghero merelt

Jõudsime Neptuni koobastesse

Grotta di Nettuno

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar